Univalmennukset

Nukutko huonosti? Onko iltaisin hankala nukahtaa, heräiletkö öisin monta kertaa tai heräätkö aamulla liian aikaisin? Tunnetko väsymystä päivisin?

Univalmennus saattaa auttaa sinua nukkumaan paremmin. Käypä hoito-suosituksen mukaan tilapäisen unettomuuden ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito. Unettomuuden lääkkeetön hoito tarkoittaa tukea ja neuvontaa, unettomuuden taustalla olevien syiden ja laukaisevien tekijöiden etsimistä ja niiden käsittelemistä sekä omatoimisen unen huollon opettelemista. Univalmennus sopii kaikille unettomuudesta kärsiville aikuisille.

Varaa aika Univalmennuksen Alkukartoitukseen

Mietitkö, sopisiko Univalmennus sinulle? Univalmennus aloitetaan aina Alkukartoituksella. Alkukartoituksen aikana pyritään kyselyn ja keskustelun avulla selvittämään minkätyyppisestä unettomuudesta on kyse, ja voisiko Univalmennuksesta olla apua. Alkukartoituksessa valitsemme yhdessä sopivan valmennusmuodon, yksilövalmennuksen tai pienryhmävalmennuksen. Jo alkukartoituksesta saat konkreettisia neuvoja ja vinkkejä oman unettomuuden hoitoon.

Alkukartoituksen hinta 60€, voidaan toteuttaa joko paikan päällä Skanssin toimipisteellä tai etäyhteydellä. Varaa aika Alkukartoitukseen nettiajanvarauksesta!

Seuraava kuuden tapaamiskerran pienryhmävalmennus alkaa ma 8.5. klo 17:30. 5 viikoittaista tapaamista 5.6. saakka. Viimeinen eli kontrollitapaaminen ma 10.7 klo 17:30.

Huom! Jos sinulla on taustalla unettomuutta aiheuttavia sairauksia, lääkityksiä tai mielenterveyden ongelmia, nämä asiat täytyy olla hyvässä hoitotasapainossa ennen Univalmennuksen aloittamista.

Unettomuuden lääkkeetön hoito- luennot ja workshopit

Haluaisitko saada tietoa unettomuudesta ja sen lääkkeettömästä hoidosta? Järjestän tilauksesta luentoja ja workshoppeja aiheesta. Luentoja voidaan järjestää esim. yhdistysten ja seurojen jäsenistöille, tai osana muuta tapahtumaa. Workshopeissa saa tietoa unettomuudesta mutta pääsee myös kokeilemaan unettomuuden lääkkeettömiä hoitokeinoja, esimerkiksi rentoutusharjoituksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää hanna@fysioterapeuttihanna.com

Mitä Univalmennus on?

Univalmennus on 6 viikkoa kestävä kurssi, jonka aikana syvennytään unettomuutta aiheuttaviin asioihin ja etsitään niille yksilölliset ratkaisut. Alkukartoituksen jälkeen ensimmäiset viisi tapaamiskertaa ovat peräkkäisinä viikkoina. Viimeinen eli kontrollikäynti on n. 1kk:n kuluttua viidennestä tapaamisesta. Valmennuksen aikana asiakas saa tietoa unesta ja unettomuuden syistä, sekä ennen kaikkea yksilöllisiä ja konkreettisia keinoja säännöllisen unirytmin palauttamiseen ja unen laadun parantamiseen. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa unta edistäviä toimintatapoja, ja auttaa tunnistamaan ja vähentämään unta haittaavia tekijöitä. Valmennuksessa käydään läpi Unityökirjaa, josta löytyy tietoa unesta, unettomuutta aiheuttavista asioista ja harjoituksista, jotka tuovat helpotusta unettomuuteen. Unityökirjan saat itsellesi, ja voit palata siihen koska tahansa kurssin jälkeenkin.

Mitä Univalmennuksessa tapahtuu?

Univalmennuksessa käytetään kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä. Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ovat ensisijaisesti oman käyttäytymisen pohdintaa. Univalmennuksessa tutkitaan keskustelemalla, miten unettomuus vaikuttaa omiin toimintatapoihin, mitä vaikutuksia niillä taas on unettomuuteen ja sen jatkumiseen. Valmennuksen myötä voimme huomata miten toimintatapojen ja käyttäytymisen muutokset vaikuttavat uneen ja hyvinvointiin.

Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ovat unettomuuden ensisijaisia hoitoja, koska ne vaikuttavat unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin ja niiden teho myös säilyy hoidon lopettamisen jälkeen. Menetelmillä pyritään katkaisemaan unettomuuden noidankehä.

Univalmennus yksilölle tai pienryhmälle

Univalmennus voidaan toteuttaa joko yksilövalmennuksena tai pienryhmässä. Molemmat valmennukset ovat sisällöltään samankaltaisia, mutta ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaistuelle ja keskustelulle muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Pienryhmässä voi jakaa kokemuksia ja saada käytännön vinkkejä muilta ryhmäläisiltä.

Valmennus koostuu Alkukartoituksen jälkeen kuudesta valmennuskerrasta. Yksilövalmennuksen hinta 66€/valmennuskerta (yht.396€). Pienryhmävalmennus 30€/valmennuskerta (yht. 180€)

Yksilövastaanotto onnistuu joko paikan päällä Skanssin toimipisteellä tai etänä. Univalmennusryhmä toteutetaan etävastaanottona videoyhteyden välityksellä. Valitse etävastaanottoa varten rauhallinen paikka, jossa voit keskittyä keskusteluun univalmentajan kanssa.

Varaa aika Alkukartoitukseen nettiajanvarauksesta!

Mitä Univalmennuksen onnistuminen vaatii?

Univalmennus voi aluksi tuntua haastavalta ja jopa raskaalta prosessilta. Valmennuksen onnistuminen vaatii asiakkaalta motivaatiota ja sitoutumista. Asiakkaan pitää olla valmis pysähtymään miettimään omaa unettomuutta ja sen taustatekijöitä. Lisäksi tarvitaan halua tehdä muutoksia omiin toimintatapoihin ja käyttäytymiseen.

Univalmennus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut omasta jaksamisestasi ja unettomuuden syistä
  • olet motivoitunut tekemään muutoksia elämääsi unen parantamiseksi
  • olet jatkuvassa ylivireystilassa, etkä tiedä miten siitä pääsee pois
  • huolet ja murheet valvottavat öisin
  • haluat oppia rentoutumaan
  • sinulla ei ole taustalla sairauksia, lääkityksiä tai mielenterveyden ongelmia, jotka vaikuttavat nukkumiseen (esim. masennus, ahdistus, uniapnea)

Tietoa unettomuudesta

Unettomuuden muodot: tilapäinen unettomuus, toiminnallinen unettomuus, unettomuushäiriö, elimellinen unettomuushäiriö, unen huollon ongelmat, uni-valverytmin häiriöt, muut unihäiriöt.

Tilapäinen unettomuus kuuluu tavalliseen elämään, meillä kaikilla on joskus unettomuutta. Äkillisissä tai ikävissä elämänmuutoksissa unettomuus on luonnollinen reaktio. Asia korjaantuu yleensä ajan kanssa, kun unettomuutta aiheuttava elämäntilanne tasaantuu (n.1kk). Mutta jos unettomuus pitkittyy (1-3kk) tai alkaa aiheuttamaan huolta ja stressiä, aletaan puhumaan unettomuushäiriöstä. Silloin on aika tehdä jotain tilanteen korjaamiseksi, sillä pitkäaikaisen unettomuuden syntymistä voi ja kannattaa ennaltaehkäistä.

-Tavallisin unettomuuden muoto on ns. toiminnallinen unettomuus. Stressi, huolet, äkilliset ja ikävät elämänmuutokset tai ulkopuoliset häiriötekijät estävät nukahtamista tai herättävät liian varhain. Yleisin syy, joka toiminnallista unettomuutta pitää yllä on unettomuuden pelko, ja näin unettomuuden noidankehä alkaa syntyä. Toinen syy on nukkumaanmenon ja sängyn yhdistäminen ikävien asioiden murehtimiseen. Sängyssä unta odotellessa mielessä alkaa pyöriä stressaavat asiat, ja kohta pelkkä sängyn näkeminen alkaa aiheuttaa stressiä. Kolmas toiminnallista unettomuutta ylläpitävä syy on tunne siitä, ettei pysty kontrolloimaan untaan. Se, ettei pysty itse vaikuttamaan unensa laatuun, saattaa herättää avuttomuuden ja neuvottomuuden tunteita: joskus nukkuu hyvin, joskus huonosti, riippumatta siitä, mitä tekee.

-Unettomuus voi ilmetä nukahtamisvaikeutena, vaikeutena pysyä unessa, unen virkistävyyden heikentymisenä tai näiden erilaisina yhdistelminä. Unettomuushäiriöön liittyy näiden lisäksi myös huoli/stressi tilanteesta, päiväaikaiset oireet tai muut vaikutukset arjessa ja työssä jaksamisessa.

Unettomuushäiriön oireet:

-Nukahtamisvaikeus tai vaikeus pysyä unessa, tai nukkuminen ei virkistä.

-Univaikeudet ilmenee vähintään 3 kertaa viikossa vähintään kuukauden ajan.

-Univaikeus aiheuttaa huolta tai vaikuttaa arkielämässä jaksamiseen.

-Univaikeuden taustalla ei ole elimellinen, esimerkiksi neurologinen, syy tai sisätautiongelma, psyykkisiin toimintoihin vaikuttava lääkitys tai muu lääkitys.

-Elimellinen eli idiopaattinen unettomuushäiriö johtuu keskushermostoperäisistä syistä. Idiopaattinen unettomuushäiriö voi alkaa jo lapsuudessa tai nuoruudessa, ja jatkua koko elämän. Nämä henkilöt usein kertovat nukkuvansa aina huonosti, mutta silti selviytyvät arjesta.

Unen huollon ongelmat liittyvät epäsäännölliseen vuorokausirytmiin, vähäiseen päivän ajan aktiivisuuteen, pitkiin päiväuniin, iltavalvomiseen, ruokavalioon ja päihteisiin.

Uni-valverytmin häiriöiden taustalla voi olla aikaero, vuorotyö, kaamos tai esim. viivästynyt unijakso.

Unettomuuden hoito

Jo tilapäistä unettomuutta kannattaa hoitaa. Oman unen hoitaminen kuuluu osana oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitoon. Unettomuuden pitkittymistä kannattaa yrittää ennaltaehkäistä.

Pitkittynyttä unettomuutta ja unettomuushäiriötä voidaan hoitaa kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä, joita käytetään univalmennuksissa. Samoin unen huollon ongelmiin ja uni-valverytmin häiriöihin voi saada apua univalmennuksesta. Elimelliseen unettomuuteen ei yleensä pystytä univalmennuksella vaikuttamaan, mutta elimellisestä unettomuudesta kärsivä voi hyötyä univalmennuksen menetelmistä esim. unen huollosta, rentoutusharjoituksista ja uni-valverytmin korjaamisesta. Jos unettomuuden taustalla on jokin sairaus, lääkitys tai mielenterveydelliset ongelmat, nämä asiat täytyy olla ensin hyvässä hoitotasapainossa ennen univalmennuksen aloittamista.

Univalmennus hinnasto:

Alkukartoitus 66€ (vastaanotolla tai etäyhteydellä)

Yksilövalmennus 6 tapaamiskertaa 66€/kerta, yht. 396€

Pienryhmävalmennus 6 tapaamiskertaa 30€/kerta, yht. 180€

Pienryhmävalmennuksessa osallistujia 3-8 henkilöä, toteutetaan etäyhteydellä.

Seuraava kuuden tapaamiskerran pienryhmävalmennus alkaa ma 8.5. klo 17:30. 5 viikoittaista tapaamista 5.6. saakka. Viimeinen eli kontrollitapaaminen ma 10.7 klo 17:30.